PROPISI SADAKATUL-FITRA (vitre)

PROPISI SADAKATUL-FITRA (vitre)

Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, prenosi: „Resulullah, sallallahu alejhim ve sellem, naredio je izdvajanje zekatul-fitra jedan sâ’a hurmi, ili jedan sâ’a ječma, za roba i slobodnog, muško i žensko, mladog i odraslog muslimana.“ (Buhari, br. 1503; Muslim, br. 984)

1.) Sadakatul-fitr propisan je kao vid iskupa za manjkavosti i propuste u toku postu, te kao olakšanje siromasima na dan bajrama.

2.) Izdvaja ga domaćin za sve članove svoje porodice, tj. suprugu i djecu, te za one koje je dužan izdržavati, kao majka i otac, ako nisu u stanju sami za sebe izdvojiti.

3.) Iznos zekatul-fitra u kilogramima je 3 kg (približno) po osobi, a može i više drage volje.

4.) Izdvaja se isključivo u hrani: brašno, ječam, pšenica, riža, prerađeno meso, makarone i ostale osnovne namjernice koje nemaju kratak rok trajanja.

5.) Izdvajanje u novčanoj vrijednosti ne uzima se u obzir po izrazitoj većini islamskih učenjaka, počevši od prvih generacija, pa na dalje i nije preneseno da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izdvajao u novcu, niti iko od njegovih ashaba, iako je novac u njihovom vremenu bio prisutan. Dakle, pogrešno je uplaćivati blokiće isl.

6.) Nema smetnje opunomoćiti određenu osobu i dati joj novčanu vrijednosti sadakatul-fitra, da bi ona naknadno kupila namjernice i dostavila ih do siromaha, ali pod uslovom da namjernice stignu do potrebnih u određeno vrijeme, tj. prije bajram namaza.

7.) Sadakatul-fitr se daje siromašnim muslimanima (praktičarima), tj. onima koji su u težoj situaciji i nemaju dovoljno imetka za osnovne potrebe. Nije uslov da bude nezaposlen, da nema ništa u kući, da prosi od drugih i sl.

8.) Vrijeme izdvajanja je dan ili dva prije bajrama, a najbolje je neposredno prije klanjanja bajram namaza. Ako se neopravdano odgodi izdvajanje iza bajram namaza, smatra se običnom sadakom, a ako je s opravdanjem (zaborav, neposjedovanje imetka i sl.), onda se smatra sadakatul-fitrom, a Allah, dželle šanuh, najbolje zna. Onaj ko je izdvojio ranije, početkom ramazana, dužan je opet izdvojiti.

Molim Allaha, dželle šanuh, da primi ibadete od svih nas, sa nam se smiluje i oprosti grijehe!

Amir I. Smajić

  1. ramazan, 1439. god.
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

You May Also Like

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *