Direktor JU Centar za socijalni rad Kalesija je uručio zahvalnice predstavnicima U.G. “Elif” Kalesija

Izrazio je zahvalnost za podršku koju su pružali Centru kao i licima i porodicama u stanju socijalne potrebe tokom trajanja pandemije COVID-19.U saradnji sa U.G. „Elif“ Kalesija, podijeljeno je ukupno 160 prehrambeno-higijenskih paketa za lica i porodice u stanju socijalne potrebe, kao i određen broj iftara.

Leave a comment